Ümit Mersinli

Ümit Mersinli

Özgeçmiş

Yayınlar

Yüksek Lisans Tezi 

Mersinli, Ümit. (2010). Design of a Finite-State Transducer for Parts of Speech Tagging of Turkish. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi, Mersin. YÖK Tez No: 262 257

Kitap içinde bölüm (Uluslararası)

Mersinli, Ü. ve Erköse Y. (2013). A Deverbal Noun Generator for Turkish. Donabédian, A. Khurshudian, V. ve Silberztein, M. (Haz.).  Formalising Natural Languages with NooJ içinde. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Mersinli, Ü. (2012). Disambiguating Turkish with NooJ. Vučković, K., Bekavac B., Silberztein, M. (Haz.). Automatic Processing of Various Levels of Linguistic Phenomena içinde. (134-141). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Kitap içinde bölüm (Ulusal)

Mersinli, Ü. ve Demirhan, U. (2012). Çok Sözcüklü Kullanımlar ve İlköğretim Türkçe Ders Kitapları. Aksan, M. ve Aksan, Y. (Haz.). Türkçe Öğretiminde Güncel Çalışmalar içinde. (ss. 113-122). Mersin: Mersin Üniversitesi

Aksan, Y., Mersinli, Ü., Yaldır, Y. (2011). İlköğretim Türkçe Ders Kitapları Derlemi ve Türkçe Ulusal Dil Derlemi Örneklemindeki Sözcük Sıklıkları. Günay, V. D. vd. (Haz.). Türkçe Öğretimi Üzerine Çalışmalar içinde. (397-407). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi

Bildiriler (Uluslararası)

Mersinli, Ü. ve Aksan, M. (2012). Part of Speech Tagging of Turkish. Kincses-Nagy, E. ve Biacsi, M. (Haz.) Proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics içinde. (ss. 319-329). Szeged, Hungary: University of Szeged, Department of Altaic Studies.

Aksan, M. ve Mersinli, Ü. (2010). A Corpus Based NooJ Module for Turkish. Gavriilidou, Z., Chatzipapa, E., Papadopoulou, L. ve Silberztein, M. (Haz.). Proceedings of the NooJ 2010 International Conference and Workshop (29-39). Komotini, Greece: Democritus University of Thrace.

Bildiriler (Ulusal)

Aksan, Y. Mersinli, Ü. Yaldır, Y. ve Demirhan, U. U. (2011). Türkçe Ulusal Dil Derlemi Projesi biçimbirim çalışmalarında belirsizliklerin sınıflandırılması ve dağılımı. 25. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı içinde. (ss. 219-226). Adana, Çukurova Üniversitesi.

Mersinli, Ü. ve Aksan, M. (2011). Biçimbirim Açımlama ve Belirginleştirme. Çubukçu, H. vd. (Haz.). 25. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabıiçinde (ss. 213-218). Adana: Çukurova Üniversitesi

Mersinli, Ü. ve Aksan, M. (2010). Türkçenin Biçimbirim ve Sözcük Türü İşaretlemesi. Ç. Sağın-Şimşek, Ç. Hatipoğlu (Haz.), 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı içinde (ss. 367-376). Ankara: ODTÜ

Sunumlar (Uluslararası)

 

Aksan, M. ve Mersinli, Ü. (2011). Requestive expressions in TNC subcorpora. 6th International Symposium on Politeness: Corpus Approaches, 11-13 Temmuz 2011. Ankara: ODTÜ.