Türkçe Ulusal Derlemi (TUD) 50 milyon sözcükten oluşan, 20 yıllık bir dönemi (1990- 2009) kapsayan,
günümüz Türkçesinin çok sayıda farklı alan ve türlerden yazılı ve sözlü örneklerini içeren, geniş kapsamlı,
dengeli ve temsil yeterliliğine sahip, genel amaçlı bir referans derlemdir.
 
TUD-Tanıtım Sürümü, 1990-2009 yıllarını kapsayan 4438 veri kaynağından seçilen,
9 konu alanını ve 34 dilsel türü içeren metin örneklerinden oluşmaktadır.
Kullanıcılar yaklaşık 48 milyon sözcük üzerinden,
medya, metin örneklemi, konu alanı, türev metin biçimi, yazar cinsiyeti, yazar türü, hedef okur ve metin türü
kısıtlama ölçütleriyle sorgularını gerçekleştirebilirler.
 
TUD'un resmi web sayfasına http://www.tnc.org.tr/index.php/tr/ adresinden erişebilirsiniz.