Sözlü Türkçe Derlemi 'nde kayıtlar, sadece temel çeviriyazı ve bazı söylem özellikleri bakımından çözümlenmiş haldedir.
Sürümün temel sayısal ve niteliksel özelliklerini ve diğer bilgilere http://std.metu.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.