Yazdır

 

Derlem Araştırmaları Merkezi, "dernek" tüzel kişiliğine sahip bir Araştırma Merkezi'dir.

Başlıca amaçları şöyledir;

1. Türkçe'de veriye dayalı dilbilimi araştırmaları yapmak, geliştirmek, paylaşmak ve desteklemek.
2. Bu alanda çalışan araştırmacıları biraraya getirmek ve akademik işbirliğini güçlendirmek.
3. İlgili alanlardan araştırmacılara ulaşarak, disiplinlerarası etkileşimi sağlamak.

Bu amaçla iki katmanlı bir yapılanmaya gidilmiştir.

1. Tüzel Kişiliği temsil eden Dernek üyeleri
2. Üyelerin önerisi ve onayıyla kabul edilen Araştırma Merkezi üyeleri.

Araştırma Merkezi üyeleri arasındaki iletişim
ve gerekli resmi işlemler Dernek üyelerince yürütülecektir.

Üyelik ve katkılarınız için İletişim formunu kullanabilirsiniz.

İyi çalışmalar