Aksan, Yeşim ve Mustafa Aksan (2009). Building a national corpus of Turkish: Design and implementation. Working Papers in corpus-based linguistics and language education No:3, 299-310 Tokyo: Tokyo University of Foreign Studies.

Mersinli, Ümit ve Mustafa Aksan (2011). Türkçenin Biçimbirim ve Sözcük Türü İşaretlemesi. Ç. Sağın-Şimşek ve Ç. Hatipoğlu (haz.) 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı, 367-376. Ankara: ODTÜ Basım İşliği.

Aksan, Yeşim ve Yılmaz Yaldır (2011). Türkçe sözvarlığının nicel betimlemesi. Ç. Sağın-Şimşek ve Ç. Hatipoğlu (haz.) 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı, 377-387. Ankara: ODTÜ Basım İşliği.

Uçar, Aygül ve Özlem Kurtoğlu (2011). Eylemlerde çokanlamlılık: Sözlük verisinin derlem temelli görünümleri. Ç. Sağın-Şimşek ve Ç. Hatipoğlu (haz.) 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı, 398-410. Ankara: ODTÜ Basım İşliği.

Aksan, Yeşim, Ümit Mersinli ve Yılmaz Yaldır (2011). İlköğretim Türkçe Ders Kitapları Derlemi ve Türkçe Ulusal Dil Derlemi örneklemindeki sözcük sıklıkları, V. D. Günay ve diğ. (haz.) Türkçe Öğretimi Üzerine Çalışmalar, 397-408. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları.

Aksan, Mustafa ve Ümit Mersinli (2011). A corpus based Nooj module for Turkish. Zoe Gavriilidou, Elina Chatzipapa, Lena Papadopoulou and Max Silberztein (haz.) Proceedings of the Nooj 2010 International Conference and Workshop, 29-39. Komotini: Democritus University.

Aksan, Yeşim, Ümit Mersinli, Yılmaz Yaldır ve Umut Ufuk Demirhan. 2012. Türkçe Ulusal Dil Derlemi projesi biçimbirim çalışmalarında belirsizliklerin sınıflandırılması ve dağılım. 25. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı, 219-226. Adana: Çukurova Üniversitesi.

Mersinli, Ümit. (2012). Disambiguating Turkish with NooJ. Vučković, K., Bekavac B., Silberztein, M. (haz.) Automatic Processing of Various Levels of Linguistic Phenomena: Selected Papers from the NooJ 2011 International Conference, 134-141. Newcastle: Cambridge Scholars.

Demirhan, Umut ve Mustafa Aksan. (2012). Tagset for NooJ Turkish Module. Vučković, K., Bekavac B., Silberztein, M. (haz.) Automatic Processing of Various Levels of Linguistic Phenomena: Selected Papers from the NooJ 2011 International Conference, 86-95. Newcastle. Cambridge Scholars.

Yeşim Aksan, Mustafa Aksan, Ahmet Koltuksuz, Taner Sezer, Ümit Mersinli, Umut Ufuk Demirhan, Hakan Yılmazer, Gülsüm Atasoy, Seda Öz, İpek Yıldız. (2012). Construction of the Turkish National Corpus (TNC). In Proceedings of the 8th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2012). İstanbul. Turkiye. http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/papers.html

Yıldız, İ. & Aksan, M. (2014). Türkçe bilimsel metinlerde eylemler: Derlem-temelli bir inceleme. S. N. Büyükkantarcıoğlu, I. Özyıldırım, E. Yarar & E. Yağlı (Haz.). 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri (ss. 247-253). Hacettepe Üniversitesi.