Ümit Mersinli

Curriculum Vitae

Publications

          Theses files/sorunlu_karakterler.txt

Mersinli, Ümit. (2010). Design of a Finite-State Transducer for Parts of Speech Tagging of Turkish. (Unpublished MA Thesis). Mersin Üniversitesi, Mersin. YÖK Tez No: 262 257

          Book Chapters (International)

Mersinli, Ümit. & Erköse, Y. (2013). A Deverbal Noun Generator for Turkish. in Donabédian, A. Khurshudian, V. ve Silberztein, M. (Eds.).  Formalising Natural Languages with NooJ. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Mersinli, Ümit. (2012). Disambiguating Turkish with NooJ. in Vučković, K., Bekavac B., Silberztein, M. (Eds.). Automatic Processing of Various Levels of Linguistic Phenomena. (134-141). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Book Chapters (National)

Mersinli, Ümit. ve Demirhan, U. (2012). Çok Sözcüklü Kullanımlar ve İlköğretim Türkçe Ders Kitapları. in Aksan, M. ve Aksan, Y. (Eds.). Türkçe Öğretiminde Güncel Çalışmalar. (113-122). Mersin: Mersin Üniversitesi

Aksan, Yeşim., Mersinli, Ümit, Yaldır, Yılmaz. (2011). İlköğretim Türkçe Ders Kitapları Derlemi ve Türkçe Ulusal Dil Derlemi Örneklemindeki Sözcük Sıklıkları. in Günay, V. D. et.al. (Eds.). Türkçe Öğretimi Üzerine Çalışmalar. (397-407). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi

Papers in Proceedings (International)

Mersinli, Ümit & Aksan, Mustafa. (2012). Part of Speech Tagging of Turkish. in Kincses-Nagy, E. & Biacsi, M. (Eds.) Proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics. (319-329). Szeged, Hungary: University of Szeged, Department of Altaic Studies.

Aksan, Mustafa & Mersinli, Ümit. (2010). A Corpus Based NooJ Module for Turkish. in Gavriilidou, Z., Chatzipapa, E., Papadopoulou, L. & Silberztein, M. (Eds.). Proceedings of the NooJ 2010 International Conference and Workshop (29-39). Komotini, Greece: Democritus University of Thrace.

Papers in Proceedings (National)

Aksan, Yeşim. Mersinli, Ümit. Yaldır, Yılmaz. & Demirhan, Umut Ufuk. (2011). Türkçe Ulusal Dil Derlemi Projesi biçimbirim çalışmalarında belirsizliklerin sınıflandırılması ve dağılımı. in 25. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı. (219-226). Adana, Çukurova Üniversitesi.

Mersinli, Ümit. & Aksan, Mustafa. (2011). Biçimbirim Açımlama ve Belirginleştirme. in Çubukçu, H. et.al. (Eds.). 25. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı. (213-218). Adana: Çukurova Üniversitesi

Mersinli, Ümit. & Aksan, Mustafa. (2010). Türkçenin Biçimbirim ve Sözcük Türü İşaretlemesi. in Ç. Sağın-Şimşek, Ç. Hatipoğlu (Eds.). 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı. (367-376). Ankara: METU

Presentations (International)

         Aksan, Mustafa. & Mersinli, Ümit. (2011). Requestive expressions in TNC subcorpora. Paper presented          at the 6th International Symposium on Politeness: Corpus Approaches, 11-13 July 2011. Ankara: METU.